Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εγκαταστάσεις προτεραιότητας - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/2023 ΚΥΑ

02/05/2024

Κεντρικό αρχείο

99ΕΤ465ΦΥΟ-ΧΣ9.pdf Μέγεθος: 995 KB