Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα για την Υπέρταση

15/05/2017

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υπέρταση, που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και είναι η 17η Μαΐου 2017 εκάστου έτους, ενημερώνει με το συνημμένο έγγραφο σχετικά με την Αρτηριακή Υπέρταση, τα μέτρα πρόληψης εμφάνισης αυτής, την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του αποτελεσματικού ελέγχου της και κατά συνέπεια την πρόληψη των επιπλοκών που επιφέρει.