Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Πρόληψη στην Τρίτη Ηλικία - ΗΠΙΟΝΗ

Τελευταία άρθρα

26/09/2017

Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ

«Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ», με θέμα για το 2017 «Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της»

Πρόληψη στην Τρίτη Ηλικία - ΗΠΙΟΝΗ