Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος

02/06/2017

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ’ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που είναι η 31η Μαΐου εκάστου έτους, σας ενημερώνει ότι για το έτος 2017, το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2017, είναι «Καπνός – μια απειλή για την ανάπτυξη» και εστιάζεται στην παρουσίαση μέτρων και στρατηγικών εκ μέρους των κρατών προκειμένου να προάγουν την υγεία και την ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια επιδημία συνήθειας του καπνίσματος.