Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Διεθνής Ημέρα Εθελοντή

05/12/2016

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντή (International Volunteer Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είναι η 5η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (OHE) καθιέρωσε τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντή, την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους, το 1985, προκειμένου να ορισθεί διεθνώς μία ημέρα ως επίκεντρο που θα εξάρει τη δύναμη και την δυναμική του εθελοντισμού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους εθελοντές και στις εθελοντικές οργανώσεις να αφυπνίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν την παγκόσμια κοινότητα, να κερδίσουν την αναγνώριση της συμμετοχής τους σε δράσεις και παρεμβάσεις που αναπτύσσουν στην τοπική κοινότητα.
Ο ΟΗΕ έχει θέσει για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντή του 2016 το θέμα: «Καθολική Αποδοχή – Δώστε το χέρι στους Εθελοντές» (Global Applause – Give volunteers a hand), με στόχο την αναγνώριση των εθελοντών και του έργου τους παγκοσμίως και των όσων το Εθελοντικό Κίνημα επιτυγχάνει συμβάλλοντας στην Ειρήνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πραγματικότητα.

Περισσότερεε πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.