Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

08/03/2017

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (International Women's Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και είναι η 8η Μαρτίου εκάστου έτους, ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος την 8η Μαρτίου κάθε έτους καλεί όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα αυτή για τα δικαιώματα των γυναικών.
Είναι μια ημέρα κινητοποιήσεων Παγκοσμίως, για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, επιδιώκοντας να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για θέματα προάσπισης της αξιοπρέπειας των γυναικών σε όλες τις πτυχές / εκφάνσεις της ζωής τους.
Για το έτος 2017, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (World Health Organization) για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέτει ως επίκεντρο της Ενημερωτικής Εκστρατείας, το θέμα «Τολμήστε την αλλαγή» (Be Bold For Change).

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.