Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου

17/03/2017

Παγκόσμια Ημέρα ΄Υπνου (World Sleep Day)

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΄Υπνου (World Sleep Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και είναι η 17η Μαρτίου εκάστου έτους, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα ΄Υπνου, την 17η Μαρτίου κάθε έτους, προκειμένου να ορισθεί παγκοσμίως μία ημέρα που θα εξάρει την αξία και τον σημαντικό ρόλο του ύπνου στην ευεξία, την σωματική και ψυχική υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους επαγγελματίες υγείας, τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, καθώς και σχετικές με την υγεία οργανώσεις να αφυπνίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν την παγκόσμια κοινότητα, για την αξία των κατάλληλων συνθηκών ύπνου, καθώς και των όσων έχει τη δυνατότητα να κάνει ο καθένας για να τις εξασφαλίσει.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλος του ανθρώπου προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα και αποθηκεύει τις χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνει την προηγούμενη και επισημαίνουν με μελέτες ότι μία νύχτα καλού ύπνου βελτιώνει τη μάθηση, την αντίληψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη δημιουργικότητα.
Η Παγκόσμια Ημέρα ΄Υπνου, δίνει την ευκαιρία να τονιστεί η σημασία του ύπνου και των διαταραχών του. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα αυτό και η ανίχνευση των συνανθρώπων μας που μπορεί να έχουν κάποια διαταραχή του ύπνου, οδηγεί σε έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων με αποτέλεσμα την καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.