Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Παγκόσμιος Μήνας /Ημέρα Alzheimer – Άνοιας_ 21 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα: «Μη με ξεχνάς» (Remember Me)

21/09/2016

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας - Alzheimer που εποπτεύεται από το Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer (world Alzheimer΄s Month), όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι ο μήνας Σεπτέμβρης εκάστου έτους, και με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer – Άνοιας, που είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2016, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί ως ο Παγκόσμιος Μήνας της νόσου Alzheimer. Μια διεθνής εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την άρση του στίγματος και της παραπληροφόρησης που περιβάλλει την άνοια, εκκινείτε κάθε χρόνο από την Παγκόσμια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (ADI), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το θέμα της ενημερωτικής Εκστρατείας, είναι το μήνυμα «Μη με ξεχνάς» (Remember Me). Μέσω της εκστρατείας αυτής επιδιώκεται να ευαισθητοποιηθούν όλο και περισσότεροι πολίτες σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τις επιπτώσεις της άνοιας, μιας ασθένειας που επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους, καθώς περνούν τα έτη ζωής, ενώ συχνά χαρακτηρίζεται ως μια ασθένεια που έχει επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια, δεδομένου ότι οι επερχόμενες μεταβολές και διαταραχές στη προσωπικότητα και στην συμπεριφορά του ατόμου που νοσεί, το χρόνιο στρες, καθώς και οι επιδράσεις σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, επηρεάζουν άμεσα το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Ο Παγκόσμιος Μήνας για τη Νόσο Alzheimer - Άνοια, αποτελεί μια αφορμή για δράση αλλά και μια ευκαιρία για προβληματισμό, σχετικά με τις επιπτώσεις της άνοιας, ενώ η αντιμετώπισή της, αποτελεί μείζον ζήτημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.