Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (World Heart Day)

29/09/2017

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, έχοντας αρμοδιότητα για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αγωγής υγείας στον γενικό πληθυσμό και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς όπως αυτή έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(Π.Ο.Υ.). και είναι η 29η Σεπτεμβρίου για το έτος 2017, ενημερώνει:

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς θεσπίστηκε το 1999 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Καρδιολογικής Ομοσπονδίας , με σκοπό την ενημέρωση, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και δράσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, με αφορμή την εν λόγω Παγκόσμια Ημέρα, προωθείται η πρόληψη και ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παθήσεων, προάγεται η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και επιστημονικών εξελίξεων μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται στην καρδιαγγειακή περίθαλψη, ενώ παράλληλα προωθείται η υγιεινή διατροφή, σε ατομικό, κοινοτικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο πολιτικών υγείας.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια και οι διάφορες μορφές αρρυθμίας, αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και οδηγούν σε 17,3 εκ. θανάτους σε ετήσια βάση. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 80% των πρόωρων θανάτων που οφείλονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν εάν ακολουθείται ένας υγιεινός τρόπο ζωής.

Επιπρόσθετα, το να γνωρίζει ένα άτομο ότι πάσχει από καρδιαγγειακό νόσημα ή κάποια συγγενή καρδιοπάθεια, είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο προγεννητικής συμβουλής και οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς έγκαιρα πρέπει να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπεία ή επιλογή.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, το υψηλό σάκχαρο αίματος, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή, ενώ σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει και η κληρονομικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.