Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ

26/09/2017

"Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ", με θέμα για το 2017 "Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της".