Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ευρωπαϊκή Ένωση - ΠΟΥ - Ελλάδα

02/02/2018

Αρχεία

ESPAD Report 2015.pdf Μέγεθος: 3.3 MB
UNODC International Standards On Drug Use Prevention 2015.pdf Μέγεθος: 844.1 KB
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τα Συνθετικά Κανναβιδοειδή.pdf Μέγεθος: 2.6 MB
Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2017.pdf Μέγεθος: 7.9 MB
Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα - ΕΠΙΨΥ 2017.pdf Μέγεθος: 13.4 MB
Πανελλήνια Έρευνα στο Μαθητικό Πληθυσμό για τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών ESPAD 2015.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
International Standards for the Treatment of Drug Abuse Disorders - Draft for Field Testing.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
Treatment Approaches for Drug Addiction.pdf Μέγεθος: 731.6 KB
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf Μέγεθος: 70.3 KB
Αποτελέσματα της Συνάντησης της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας για τα Ναρκωτικά (11-07-2017).pdf Μέγεθος: 261.9 KB
Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν..pdf Μέγεθος: 559.3 KB
Ετήσια Έκθεση 2017 Διεθνούς Επιτροπής ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB).pdf Μέγεθος: 274.4 KB
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ.pdf Μέγεθος: 502.1 KB
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε..pdf Μέγεθος: 278.5 KB
Σχεδιο Δρασης ΕΕ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB