Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤOY ΑΡΘΡOY 11 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

29/07/2022