Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ-ΑΝΟΙΑ)

29/07/2022