Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ-ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ)

29/07/2022