Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

2152152121:Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους ογκολογικούς ασθενείς και τους καπνιστές σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

18/11/2021

Η «Ανοιχτή Γραμμή» αποτελεί ένα καρπό συνεργασίας του Κέντρου για την υποστήριξη, εκπαίδευση και έρευνα στην ψυχοκοινωνική Ογκολογία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ) και χρηματοδοτείται από τον τομέα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας