Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση του κοινού

23/09/2020

Έκτακτα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού για το χρονικό διάστημα από 21/9/2020 έως και 4/10/2020

Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Εάν η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα προαναφερόμενα μέσα και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική τους παρουσία, τότε η προσέλευση αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης (ραντεβού) το αργότερο μέχρι τις 16:00.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου.Από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης