Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (Επανεξέταση)

12/09/2018

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Αίτησης για Επανεξέταση:

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης:

 1. Κατεβάζετε το συνημμένο αρχείο PDF με όνομα "ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018" που θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
 2. Το εκτυπώνετε.
 3. Το συμπληρώνετε με κεφαλαία, ευκρινή γράμματα.
 4. Για το έγγραφο ταυτοποίησης:
  1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης, δηλαδή αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική ταυτότητα ή ταυτότητα άλλου Σώματος Ασφαλείας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης.
  2. Στην περίπτωση που διαθέτετε στρατιωτική ταυτότητα, αναγράφετε τον αριθμό ταυτότητας, ΟΧΙ τον αριθμό στρατιωτικού μητρώου. Στο υπόδειγμα που μπορείτε να κατεβάσετε, το παράδειγμα που χρησιμοποιείται είναι η περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος στρατιωτικής ταυτότητας.
  3. Κατά την προσέλευσή σας στην εξέταση, οφείλετε να έχετε μαζί σας και να επιδείξετε στον επιτηρητή ή την επιτηρήτρια το ίδιο έγγραφο ταυτοποίησης που δηλώσατε στην αίτησή σας: Αν δηλώσατε αστυνομική ταυτότητα, οφείλετε να έχετε την αστυνομική σας ταυτότητα μαζί σας. Αν δηλώσατε στρατιωτική ταυτότητα, οφείλετε να έχετε αυτή μαζί σας. Αν δηλώσατε διαβατήριο, οφείλετε να έχετε το διαβατήριό σας μαζί σας. Αν δηλώσατε δίπλωμα οδήγησης, οφείλετε να έχετε μαζί σας το δίπλωμα οδήγησής σας.
 5. Στοιχεία επικοινωνίας: Απαιτείται οπωσδήποτε ένας αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό, ό,τι προτιμάτε).
 6. Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων στην αίτηση είναι υποχρεωτική. Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, ελέγξτε αν είναι πλήρης.
 7. Σκανάρετε το έντυπο σε μορφή PDF (μόνο αν διαμένετε εκτός Αθηνών).
 8. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε αντίτυπα της αίτησης προς συμπλήρωση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Μακεδονίας 8, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33.

Υπόδειγμα ορθής συμπλήρωσης αίτησης:

Εδώ μπορείτε να δείτε υπόδειγμα ορθής συμπλήρωσης της αίτησης (ανοίγει σε νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης).

Οδηγίες υποβολής της αίτησης:

 1. Αν διαμένετε στην Αθήνα, υποβάλλετε την αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Μακεδονίας 8, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται ΜΟΝΟ στην ανωτέρω διεύθυνση.
 2. Αν διαμένετε εκτός Αθηνών, αποστέλλετε την αίτησή σας ταχυδρομικά ή με courier στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 104 33.

Εκτυπωμένες κενές αιτήσεις για συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε στην παραπάνω διεύθυνση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Μακεδονίας 8 είναι η ... .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-8208835 ή στο 210-8208791, ώρες 10:00-14:00.