Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2019: Συγκεντρωτικός Βαθμολογικός Πίνακας ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

02/04/2019

Συγκεντρωτικός βαθμολογικός πίνακας επανεξεταζομένων φαρμακοποιών, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, όπως προκύπτει από τους επιμέρους βαθμολογικούς πίνακες που παραδόθηκαν στο Κε.Σ.Υ. από την Εξεταστική Επιτροπή.

Στον πίνακα, οι υποψήφιοι/-ες αναζητούν το βαθμό τους σε κάθε μάθημα με τον αύξοντα αριθμό υποψηφίου που έλαβαν κατά την εξεταστική διαδικασία. Ο αύξων αριθμός υποψηφίου ξεκινά με το γράμμα Α για τους/τις πρωτοεξεταζόμενους/-ες και με το γράμμα Ε για τους/τις επανεξεταζόμενους/-ες.

Σε κελιά που υπάρχει διπλή διαγραφή σημαίνει ότι ο/η υποψήφιος/-α δεν προσήλθε.

Βαθμολογική κλίμακα:

  • 4 - Άριστα
  • 3 - Λίαν καλώς
  • 2 - Καλώς
  • 1 - Μετρίως
  • 0 - Κακώς

Για να θεωρηθεί ότι ένας/μια υποψήφιος/α εξετάστηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, πρέπει να έχει πάρει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον καλώς (2) σε αυτό.

Ο/Η υποψήφιος/α που έχει πάρει βαθμό τουλάχιστον καλώς (2) σε όλα τα μαθήματα θεωρείται επιτυχών/-ούσα στις εξετάσεις.