Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Γενικές Οδηγίες για τους Εξεταζόμενους

13/09/2018

Ορισμοί:
 • Πρωτοεξεταζόμενος/η: Ο/Η υποψήφιος/α που συμμετέχει για πρώτη φορά στις εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Επανεξεταζόμενος/η: Ο/Η υποψήφιος/α που έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στις εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος και του/της απομένουν κάποια μαθήματα.
 • Βάσει του άρθρου 13 του ν. 206/1947 (ΦΕΚ 11/τ. Α'/17-01-1947) "Περί των πρακτικών ασκήσεων των υποψηφίων της Φαρμακευτικής", επιτυχών/-ούσα θεωρείται ο/η υποψήφιος/-α που έλαβε βαθμό τουλάχιστον "καλώς" [δυο (2) στη βαθμολογική κλίμακα, βλ. παρακάτω] σε όλα τα εξεταστέα μαθήματα.

Αν είστε πρωτοεξεταζόμενος/η:

 1. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα σας παρασχεθούν από τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων της οικείας σας Περιφερειακής Ενότητας.
 2. Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σας στις Εξετάσεις θα τα υποβάλετε στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων της οικείας σας Περιφερειακής Ενότητας.
 3. Παράβολο για τη συμμετοχή σας στις Εξετάσεις προμηθεύεστε μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα).
 4. Η προσέλευσή σας την πρώτη ημέρα των Εξετάσεων είναι υποχρεωτική.

Αν είστε επανεξεταζόμενος/η:

 1. Δικαίωμα Επανεξέτασης: Βάσει του άρθρου 13 του ν. 206/1947 (ΦΕΚ 11/τ. Α'/17-01-1947) "Περί των πρακτικών ασκήσεων των υποψηφίων της Φαρμακευτικής":
  1. Υποψήφιος/-α που έχει αποτύχει σε ένα (1) μάθημα προσέρχεται για επανεξέταση μετά από δίμηνο.
  2. Υποψήφιος/-ά που έχει αποτύχει σε δυο (2) μαθήματα προσέρχεται για επανεξέταση στα μαθήματα στα οποία απέτυχε μετά από τρίμηνο.
  3. Υποψήφιος/-α που έχει αποτύχει σε τρία (3) μαθήματα προσέρχεται για επανεξέταση στα μαθήματα στα οποία απέτυχε μετά από εξάμηνο.
 2. Δεν είναι απαραίτητο να καταβάλετε παράβολο για τη συμμετοχή σας στις Εξετάσεις.
 3. Αν διαμένετε στην Αθήνα: Υποβάλλετε την αίτησή σας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Μακεδονίας 8, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, 6ος όροφος, γραφείο 7). Εκεί θα βρείτε και εκτυπωμένες κενές αιτήσεις για συμπλήρωση. Επίσης, η αίτηση, μαζί με οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της, είναι αναρτημένη σε μορφή αρχείου PDF εδώ (ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα). Η υποβολή της αίτησης γίνεται ΜΟΝΟΝ στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.
 4. Αν διαμένετε εκτός Αθηνών: Εδώ θα βρείτε την αίτηση σε μορφή αρχείου PDF, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. ΛΟΓΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.
 5. Δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευσή σας την πρώτη ημέρα των Εξετάσεων. Προσέρχεστε μόνο τις ημέρες διεξαγωγής της εξέτασης των μαθημάτων που σας αφορούν.

Κατά την εξέταση:

 • Ώρα προσέλευσης στο χώρο διεξαγωγής της εξέτασης: Το αργότερο 15 λεπτά πριν την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της εξέτασης.
 • Να έχετε μαζί σας στο έδρανο:
  • Έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αυτό πρέπει να είναι το ίδιο που δηλώσατε κατά την αίτησή σας.
  • Δυο (2) ή περισσότερα στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος (για την περίπτωση που κάποιο δε γράφει).
  • Αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι).
 • Δεν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, συνομιλίες με άλλους εξεταζόμενους.
 • Δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η χρήση οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, tablet, smartphone, ασύρματος κ.α.). Επίσης, πριν την εξέταση οφείλετε να απενεργοποιήσετε ή να βάλετε στο αθόρυβο το κινητό σας τηλέφωνο.
 • Αφήνετε τις τσάντες, τα πανωφόρια σας και τυχόν σημειώσεις σε χώρο της αίθουσας που θα σας υποδειχθεί από τους επιτηρητές.
 • Όταν ολοκληρώσετε το γραπτό σας:
  • Σηκώνετε το χέρι για να δείξετε στους επιτηρητές ότι είστε έτοιμος/η να παραδώσετε την κόλλα σας.
  • Όταν οι επιτηρητές σας πουν να προσέλθετε στην έδρα, προσέρχεστε και:
   • Δηλώνετε αν είστε πρωτοεξεταζόμενος/η ή επανεξεταζόμενος/η.
   • Επιδεικνύετε το έγγραφο ταυτοποίησης. Αυτό πρέπει να είναι το ίδιο που δηλώσατε στην αίτησή σας.
   • Υπογράφετε στο παρουσιολόγιο.
   • Σημειώνετε τον αύξοντα αριθμό σας, ο οποίος θα σας γνωστοποιηθεί από τους επιτηρητές.
   • Παραδίδετε το γραπτό σας.
   • Αποχωρείτε χωρίς να ενοχλήσετε τους άλλους εξεταζόμενους.
   • Αν, πριν από εσάς, υπάρχει άλλος εξεταζόμενος που παραδίδει το γραπτό του, παραμείνετε καθισμένοι και περιμένετε τη σειρά σας.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αντιγραφή, οι επιτηρητές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον καθηγητή που διεξάγει την εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα:

Η βαθμολογική κλίμακα είναι πενταβάθμια, από το 0 ως το 4 και είναι ως εξής:

 • 4 - Άριστα
 • 3 - Λίαν καλώς
 • 2 - Καλώς
 • 1 - Μετρίως
 • 0 - Κακώς

Για να θεωρηθεί ότι ένας/μια υποψήφιος/α εξετάστηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, πρέπει να έχει πάρει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον καλώς (2) σε αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι ο/η υποψήφιος/α που έχει πάρει βαθμό τουλάχιστον καλώς (2) σε όλα τα μαθήματα θεωρείται επιτυχών/-ούσα στις εξετάσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-8208791 ή στο 210-8208793, ώρες 10:00-14:00.