Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης/Καταγγελίες για έργα ΤΑΑ

12/06/2023
Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης/Καταγγελίες για έργα ΤΑΑ

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Καταγγελίες για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης