Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Έντυπα ερωτηματολογίου μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) έτους 2010

13/05/2011

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια ηλεκτρονικά και να τα αποστείλετε, εκτός από την έντυπη, και σε ηλεκτρονική μορφή στο dipsy@yyka.gov.gr για ταχύτερη επεξεργασία τους, καθώς και για διευκόλυνση της μετάπτωσής τους στο σύστημα διαδικτυακής υποβολής που βρίσκεται υπο υλοποίηση.