Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών στο ΣΕΥΥΠ (Ορθή Επανάληψη)

20/08/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)