Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Συμπλήρωση – τροποποίηση υπ’ αριθμ. Α1α/οικ.61588/09-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

28/08/2018