Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του

09/06/2016