Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

«Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του, Διακ/ξη:06/2016».

14/06/2016