Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Ματαίωση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο ‘Επιχειρησιακός σχεδιασμός, αναδιοργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ)’, με κωδικό ΟΠΣ:328346 του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», αρ.Διακ.08/20

17/06/2016