Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Ματαίωση και Επαναπροκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17

05/10/2021