Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Ματαίωση και Επαναπροκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17

05/10/2021