Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων για τις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α) έξι (6) φωτοτυπικά μηχανήματα RICOH και Ομάδα Β) δύο (2) φωτοτυπικά μηχανήματα BIZHUB 282

06/10/2021