Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023

2η Ανακοίνωση που αφορά την ορθή επανάληψη της αριθμ.πρωτ. Α2γ/Γ.Π. 74899/07-10-2016 Προκήρυξη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

27/10/2016