Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

19/06/2019