Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Κ.Υ.-Π.Ι. και Πλοίων Οκτωβρίου 2011

31/10/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η θέση ¨ΠΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ¨ του ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με κωδικό φορέα ¨656¨ έχει συμπεριληφθεί στην τρέχουσα προκήρυξη εκ παραδρομής και ανακαλείται. Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει ως προτίμηση-επιλογή το παραπάνω ιατρείο μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση συμπληρωματική της προηγούμενης (χωρίς να επισυνάψουν ξανά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).