Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας - Περιφερειακών Ιατρείων Άγονων & Νησιωτικών Περιοχών που προέκυψαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης της 26ης Οκτωβρίου 2011

23/12/2011