Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

17/09/2019

Υποβολή αιτήσεων από 17/9/2019 έως και 1/10/2019 ώρα 15:00

Εκ της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

Τμήμα Β΄