Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

07/10/2019

Παρακαλούμε δείτε εδώ την ΑπόφασηΜονάδα Γ’

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας