Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

03/03/2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4-3-2020 έως και 13-3-2020.

από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Υγείας