Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες φύλαξης των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

08/04/2020

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από 09.04.2020 έως και 18.04.2020