Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της κατηγορίας 110-ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020

28/04/2020

Συμπληρωματική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων στο ΑΣΕΠ μόνο για την κατηγορία 110-ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από 29.04.2020 έως και 8.05.2020

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ