Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022

ΕΟΔΥ - πίνακες αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 8986/ 27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων

31/07/2020