Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. πρωτ. 8986/ 27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και υπηρεσιών ΕΟΔΥ

07/08/2020