Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτικός πίνακας καταγραφής στατιστικών σειρών

31/07/2017

Επισυνάπτεται:

Συνοπτικός Πϊνακας καταγραφής των χαρακτηριστικών των παραγόμενων στατιστικών σειρών κάθε κατηγορίας από τους παραγωγούς στατιστικών σειρών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.