Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

Ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης φορέων

31/07/2017

Επισυνάπτεται:

Δομημένο ερωτηματολόγιο κάθε στατιστικής σειράς όπου σε αυτό θα καταγραφούν τεκμηριωμένα οι απαντήσεις των παραγωγών των στατιστικών σειρών και των φορέων στους οποίους ανήκουν αναφορικά με το βαθμό συμμόρφωσης τους σε σχέση με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής παραγωγών συνόλων δεδομένων (εκδόσεως ΕΛΣΤΑΤ).