Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

Τελευταία άρθρα

27/09/2011

Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέχρι 31 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gddy@yyka.gov.gr με την ένδειξη : "Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων"

Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων