Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Δημόσια διαβούλευση επί του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου - μίσθωση μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου

24/02/2016


Σας ενημερώνουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» (OPENGOV.GR)

και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/epy/?p=5739 , ετέθη σε δημόσια

διαβούλευση το τελικό σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια

υγρού οξυγόνου.


Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα επτά ημερών,

ήτοι έως την 1η Μαρτίου 2016 (ώρα 14:00).