Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

30/05/2017

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 30 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 06 Ιούνιος 2017 (ώρα 14:00).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος

Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη

Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/epy/

Σχολιάσιμο άρθρο: http://www.opengov.gr/epy/?p=6362