Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

08/05/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».
Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 15/5/2017 και ώρα 14:00.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος

Πετρούλα-Αναστασία ΣαρτζετάκηΕισαγωγικό μήνυμα δημόσιας διαβούλευσης:

http://www.opengov.gr/epy/