Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Δημόσιες διαβουλεύσεις έως 31-12-2015

23/02/2016

Αρχεία

Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μονάδων παραγωγής αέριου Ο2.pdf Μέγεθος: 262.3 KB
Δημόσια Διαβούλευση για Επιδεσμικό Υλικό.pdf Μέγεθος: 170.3 KB
ΓΙΑ ΕΠΥ ΘΕΜΑ 6 της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 06.03.2013.pdf Μέγεθος: 196.1 KB
Κείμενο διαβούλευσης_ Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου με την ονομασία OMEPRAZOL 40 MG SOL INJ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
Κείμενο διαβούλευσης Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου με την ονομασία OMEPRAZOL 40 MG SOL INJ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (1).pdf Μέγεθος: 1.1 MB
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για τις 87 δραστικες ουσίες.pdf Μέγεθος: 173.6 KB
87 Δραστικές ουσίες για δημόσια διαβούλευση.pdf Μέγεθος: 174 KB
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης - Κατάλογος και τεχνικές προδιαγραφές υλικών οστεοσύνθεσης και χειρουργικών επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης.pdf Μέγεθος: 181.8 KB
Δημόσια Διαβούλευση για Νέες Δραστικές Ουσίες με τις πιο εύχρηστες φαρμακοτεχνικές μορφές.pdf Μέγεθος: 182.6 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια σετ λαπαροσκοπικής χειρ.κης.pdf Μέγεθος: 184.1 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων..pdf Μέγεθος: 178.4 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σπονδυλοδεσίας..pdf Μέγεθος: 182 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοφακών και οφθαλμολογικών ενθεμάτων..pdf Μέγεθος: 180.9 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια ραμμάτων..pdf Μέγεθος: 182.4 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης.pdf Μέγεθος: 183.1 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια βελόνων αιμοκάθαρσης.pdf Μέγεθος: 183.3 KB
Δημόσια διαβούλευση σύνταξης Ενιαίων Τεχνικών προδιαγραφών – Προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδο εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με μετάγγιση νοσήματα.pdf Μέγεθος: 171.2 KB
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης - Κατάλογος και τεχνικές προδιαγραφές υλικών οστεοσύνθεσης και χειρουργικών επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης.pdf Μέγεθος: 181.8 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού - προμήθεια βηματοδοτών - απινιδωτών.pdf Μέγεθος: 169.7 KB
Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών - ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής.pdf Μέγεθος: 170.4 KB
Δημόσια διαβούλευση για τεχνικές προδιαγραφές υλικών αρθροπλαστικής.pdf Μέγεθος: 169.6 KB
Δημόσια διαβούλευση για ενιαίο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκου 31.1.2014.pdf Μέγεθος: 170.3 KB
Δημόσια διαβούλευση για τεχνικές προδιαγραφές βαλβίδων καρδιάς.pdf Μέγεθος: 169.5 KB
Δημόσια διαβούλευση για τον ενιαίο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκου.pdf Μέγεθος: 170.8 KB
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - μεταφοράς αίματος και προϊόντων αίματος.pdf Μέγεθος: 286.3 KB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΚΕΑ ΘΕΜΑ 2 _ Μεταφορά με πιστοποιημένες συσκευασίες διατήρησης απαιτούμενων θερμοκρασιών αίματος, προϊόντων αίματος και συνοδευτικών δειγμάτων_.pdf Μέγεθος: 602.2 KB
Δημόσια διαβούλευση - τεχνικές προδιαγραφές για αντιδραστήρια αιμοδοσίας.pdf Μέγεθος: 291.8 KB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Ε.ΚΕ.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΤΔΡΑΣΤΗΡΙ- ΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΝΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΥ.pdf Μέγεθος: 497.1 KB
ΓΙΑ ΕΠΥ ΘΕΜΑ 6 της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 06.03.2013 (1).pdf Μέγεθος: 196.1 KB
Διακήρυξη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου.pdf Μέγεθος: 292.1 KB
Κείμενο διαβούλευσης_ Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου με την ονομασία OMEPRAZOL 40 MG SOL INJ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (1).pdf Μέγεθος: 1.1 MB
Κείμενο διαβούλευσης_ Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου με την ονομασία OMEPRAZOL 40 MG SOL INJ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (2).pdf Μέγεθος: 1.1 MB