Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

03/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα

Πληροφορίες: Μ.Αθανασάκη

Τηλέφωνο: 213-2037553

Fax: 213-2037531

Αθήνα : 3.3.2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

«ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές εξωτερικές)», για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) έως Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017(ώρα14:00)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.