Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

21/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα

Πληροφορίες: Ε.Κολοβός

Τηλέφωνο: 213-2037552

Fax: 213-2037531

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια «Μονάδων Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 51η (θέμα 4ο) και από 16.10.2014 συνεδρίασή της. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 30 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος

Πετρούλα-Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη

http://www.opengov.gr/epy/?p=6303 (Αρχική ανακοίνωση)

http://www.opengov.gr/epy/?p=6302 (Σχολιάσιμο άρθρο)