Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

21/03/2017

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια «Μονάδων Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 51η (θέμα 4ο) και από 16.10.2014 συνεδρίασή της. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 30 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος

Πετρούλα-Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη

http://www.opengov.gr/epy/?p=6303 (Αρχική ανακοίνωση)

http://www.opengov.gr/epy/?p=6302 (Σχολιάσιμο άρθρο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα

Πληροφορίες: Ε.Κολοβός

Τηλέφωνο: 213-2037552

Fax: 213-2037531