Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

10/03/2016

Αρχεία

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ _ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ _.pdf Μέγεθος: 337.8 KB
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ _.pdf Μέγεθος: 339.4 KB
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ δημοσια διαβουλευση 1 εισαγωγικο ΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.pdf Μέγεθος: 634.8 KB
Ανακοίνωση - Ραδιοφάρμακα.pdf Μέγεθος: 333.2 KB
Ανακοίνωση - Αναφορικά με τις διαδικασίες προμήθειας από ΠΠΥΦΥ έως τον ορισμό ΚΑΑ.pdf Μέγεθος: 277.1 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf Μέγεθος: 74 KB
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 221.4 KB
Ανακοίνωση - Αναφορικά με ερωτήματα για την εφαρμογή του ν4412 2016.pdf Μέγεθος: 273.8 KB
Ανακοίνωση - Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν 4412 2016.pdf Μέγεθος: 277.9 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf Μέγεθος: 587.3 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .pdf Μέγεθος: 240.3 KB
Ματαίωση κλήρωσης για αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας.pdf Μέγεθος: 491.2 KB
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf Μέγεθος: 271.8 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ επιτροπη διενεργειας φαρμακου_signed.pdf Μέγεθος: 102.5 KB
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf Μέγεθος: 308.9 KB
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf Μέγεθος: 287.1 KB
Πρόγραμμα εγκατάστασης μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) στα δημόσια νοσοκομεία.pdf Μέγεθος: 272.9 KB
Ανακοίνωση για δημόσια διαβούλευση για τ.π. μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου.pdf Μέγεθος: 325.6 KB
Ανακοίνωση - Διευκρίνηση επί της πρόσβασης στην επωνυμία προμηθευτή.pdf Μέγεθος: 52.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών.pdf Μέγεθος: 57.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Περιεχόμενο αιτημάτων για την ανάρτηση τιμών στο Π Τ.pdf Μέγεθος: 43 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ - 19 1 2016.pdf Μέγεθος: 47 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ .pdf Μέγεθος: 485.9 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΛΗΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - technical specifications and standards for the procurement of MEDICAL GASES APART FROM LIQUID OXYGEN.pdf Μέγεθος: 248.2 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ - Technical Specifications and Standards for the Procurement of SURGICAL SUTURES.pdf Μέγεθος: 245.9 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ - technical specifications and standards for the procurement of COTTON WOOL.pdf Μέγεθος: 243.2 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΧΥΣΗΣ - technical specifications and standards for the procurement of DEVICES AND INSTRUMENTS FOR TRANSFUSION.pdf Μέγεθος: 248 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - technical specifications and standards for the procurement of SINGLE-USE SYRINGE and SINGLE-USE NEEDLES.pdf Μέγεθος: 252.8 KB
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ OMEPRAZOL.pdf Μέγεθος: 40.2 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - technical specifications and standards for the procurement of GLOVES SURGICAL STERILE &EXAMINATION GLOVES NON-STERILE SINGLE USE ALL TYPES AND SIZES.pdf Μέγεθος: 248.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης Διακηρύξεων Διαγωνισμών Φαρμάκων .pdf Μέγεθος: 1.1 MB
Εγκύκλιος σχετικά με διαδικασία Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων.pdf Μέγεθος: 139.2 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Ανάρτηση Τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ .pdf Μέγεθος: 153.5 KB
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1_Α΄_Φ.2013.pdf Μέγεθος: 187.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραλαβής Αναβαθμισμένου Παρατηρητηρίου Τιμών .pdf Μέγεθος: 59.6 KB
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια σινδονίων, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ο.Ν.Κ. 'Αγ.Ανάργυροι' .pdf Μέγεθος: 226.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ενσωµάτωση του Καταλόγου της Ενιαίας Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης των Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστηµένα πληροφοριακά συστήµατα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγεί.pdf Μέγεθος: 46.9 KB
Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη επιτροπών.pdf Μέγεθος: 96.1 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.pdf Μέγεθος: 99.6 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εγγυητικές Επιστολές Διαρκούσης της Τραπεζικής Αργίας.pdf Μέγεθος: 192 KB
Παροχή Διευκρινίσεων για το διαγωνισμό προμήθειας Φαρμάκων_ αριθμ. διακήρυξης_ ΕΠΥ 2Φ_2013 και 3Φ_2013.pdf Μέγεθος: 112.9 KB
ΜΕΤΑΘΕΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού ΕΠΥ 2Φ_2013.pdf Μέγεθος: 108.2 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για τις 87 δραστικες ουσίες.pdf Μέγεθος: 532 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΥ_1ΑΦ 2013 - 11.12.14.pdf Μέγεθος: 333.1 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 87 δραστικές ουσίες για δημόσια διαβούλευση.pdf Μέγεθος: 225.3 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 9_2012.pdf Μέγεθος: 508.4 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ _ 24_10_2014.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.pdf Μέγεθος: 464.1 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2013.pdf Μέγεθος: 82.4 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ _ 18_3_2014.pdf Μέγεθος: 52.6 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για τον μοριακό έλεγχο του αίματος _15_10_2013 .pdf Μέγεθος: 171.1 KB
Υπενθύμιση αποστολής μηνιαίων στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ.pdf Μέγεθος: 102.6 KB
Ανακοίνωση διαγωνισμού ΕΠΥ 5_2012.pdf Μέγεθος: 48 KB
ΔΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 5_2012.pdf Μέγεθος: 628.1 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - H Διακήρυξη ΕΠΥ10_2012 Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Γόνατος Ισχίου Ώμου Αγκώνος και άλλων αρθρώσεων ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.pdf Μέγεθος: 41 KB
Πρόσκληση εταιριών σε δημόσια συνάντηση σχετικά με εξοπλισμό ΒΙΤ .pdf Μέγεθος: 115.2 KB
Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών με τις νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων .pdf Μέγεθος: 104.5 KB
Ανακοίνωση για διαγωνισμούς φαρμάκων .pdf Μέγεθος: 144.1 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές του Ενιαίου Διαγωνισμού ΕΠΥ 2_2011 .pdf Μέγεθος: 37.7 KB
Ανακοίνωση για φύλαξη-ασφάλεια .pdf Μέγεθος: 142.7 KB
Τροποποιήσεις επί των 3 προτύπων τευχών διακήρυξης για τη διαχείριση ΕΙΑ .pdf Μέγεθος: 490.1 KB
Διορθώσεις Πρότυπης Διακήρυξης για Μολυσματικά Απόβλητα .pdf Μέγεθος: 242.9 KB
Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών Ασθενοφόρων και Κινητών Μονάδων του ΕΚΑΒ στο διαδίκτυο .pdf Μέγεθος: 109.2 KB
Σχετικά με τον κατάλογο των τιμών των φαρμάκων που έχει αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ..pdf Μέγεθος: 34.5 KB
Δημόσια Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων για τα ΤΕΠ .pdf Μέγεθος: 51.8 KB
Ματαίωση διαγωνισμού - ΔΕΠΑΝΟΜ .pdf Μέγεθος: 78.8 KB
Συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τα stents που εκλύουν φάρμακο .pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ορθη επαναληψη _Διαχειριση ΕΙΑ.pdf Μέγεθος: 490.1 KB
Εξέλιξη Ενιαίων διαγωνισμών ΥΠε –Ιούνιος 2012 .pdf Μέγεθος: 236.5 KB
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υπογραφή Συμβάσεων Συμφωνιών - Πλαίσιο _ 3_10_2011.pdf Μέγεθος: 138.9 KB
Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων.pdf Μέγεθος: 1.6 MB