Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Πρότυπα έγγραφα

13/06/2012

Αρχεία

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ_ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 145.2017 ΕΓΓΡ. ΕΠΥ ΠΡΟΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ.xlsx Μέγεθος: 12.9 KB
1.ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΠΥ.xls Μέγεθος: 30 KB
2.ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΠΥ.xls Μέγεθος: 40.5 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.xlsx Μέγεθος: 12.9 KB
Πρότυπο αρχείο παρακολούθησης αναλώσεων υλικών Μέγεθος: 22 KB
Πρότυπο αρχείο παρακολούθησης αναλώσεων φαρμάκων Μέγεθος: 22 KB
Πίνακας φαρμάκων εύρεσης barcode Μέγεθος: 1.3 MB
Πίνακας Απολογιστικού Ελέγχου Προμηθειών (Άρθρου 27 Παρ. 11 N.3867/2010) Μέγεθος: 29.5 KB
Φόρμα - Πίνακας Υποβολής Αιτημάτων (τελ. ενημ. 31-5-2010) Μέγεθος: 2.9 MB
Οδηγίες Συμπλήρωσης Φόρμας Υποβολής Αιτημάτων (τελ. ενημ. 31-5-2010) Μέγεθος: 114.3 KB
1. Αγορές Φαρμάκων.xls Μέγεθος: 25.5 KB
2. Αναλώσεις Φαρμάκων.xls Μέγεθος: 25.5 KB
3. Αγορές Υλικών.xls Μέγεθος: 25.5 KB
4. Αναλώσεις Υλικών.xls Μέγεθος: 25.5 KB
Πρότυπη Διακήρυξη για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Απεικονιστικού Εξοπλισμού 07012013.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
Πρότυπη Διακήρυξη για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Απεικονιστικού Εξοπλισμού 07012013.doc Μέγεθος: 1.4 MB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της 75Ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ .pdf Μέγεθος: 266 KB
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 64 ΚΑΙ 128 _64+_ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ .pdf Μέγεθος: 2.1 MB